dignuti tlak

Uzrujati, iznervirati

Joj kak mi je digla tlak svojim glupostima!