đigubator

Širok pojam koji se odnosi na čovjeka koji je snalažljiv, kuler, skorojević, budala s puno moći u rukama, umišljen…

Koji je to đigubator!