điravat’

Ići naokolo, kružiti (po gradu, klubovima itd.) odn. vozikati se uokolo

Điravali smo malo da trefimo koju priliku.