Divić-grad

lokalni naziv za Pulsku Arenu

Koliko naplaćuju ulaz u Divić-grad?