Divljex

piratski filmovi skinuti s neta; iz vremena kada je DivX format carevao

Nisam gledao u kinu, već Divljex, buraz.