dlakedemonija

ženski ili muški spolni organ obrasli demonskom količinom dlaka

Cura mi je bila prezgodna, ali kad se skinula… dlakedemonija!