dobiti po nosu

dobiti batina

Ako tako nastaviš, dobit ćeš po nosu.