dobiti “šimecki”

dobiti otkaz

Ćiri se sprema “šimecki” u Sarajevu