dojdek

pridošlica u Zagrebu

Ti dojdeki valjda cijeli život u tom selu sanjare o tome da na Cvjetni dođu sa svojim bembačem.