dok

u filmskoj terminologiji, kratica ili oznaka za dokumentarni film

Kad ga upisuješ u katalog, stavi oznaku dok.