dreger

policijski terenski test na alkohol, po imenu proizvođača Dräger

Usr’o sam se kad mi je murjak pružio dreger.