drobiti

Puno pričati

Žena drobi kao navijena, nisam ju više mogao slušati.