drobiti

pričati bez veze

Uhvatio se nogometa, a nema pojma. Samo drobi.