drobiti se

droksati se, uzimati drogu

Koji ćeš kurac s njim? Taj lik se drobi već godinama.