droljoboj

chick fight, ženska tuča

Čekaj me tu dok ne završi droljoboj!