dronfulja

djevojka/žena laka morala

Mali je ok, al’ seja mu je teška dronfulja.