dropljača

žena lakog morala, jeftinog izgleda i ponašanja, flundra

daj pogle kak se obukla ova dropljača