dugi

muška osoba, dijete, čovjek, ljud; žensko=duga

Dugi, mojne njatke!