džabalebator

ljenivac, neradnik

On je užasni džabalebator, svaki posao odbije.