eks

u filmskim godišnjacima, kratica ili oznaka za eksperimentalni film

Da, mislim da njega možemo staviti pod eks.