faćkati

loviti, zavoditi, ob. s lošim prizvukom

Ona faćka svoje profesore jer misli da će bolje proći na ispitu.