fajtati se

tući se

Cure se fajtaju na školskom igralištu!