fakin

Deran, zvekan, nestaško, prijatelj (lokalno u Zagrebu)

Fakini su mi pesa s grudom pogodili