fasada

pretjerana ženska šminka

- Gdje ti je žena? – Stavlja fasadu.