feštati

partijati, ići po zabavama

Nikola je dobio sina, sad ćemo tjedan dana feštati.