FF

kratica za Filozofski fakultet

Studiram neprirodne znanosti na FF-u.