fridž

hladnjak, frižider; prema engl. fridge

Fridž je pun kao da nismo studenti!