furiti se

ljutiti se

Ne znam zakaj se sad najedanput furi na mene, a nis joj nisam napravila.