gaža

plaćeni umjetnički nastup, ob. glazbeni

Nemre sutra, ima gažu u Lapu.