gljiviti

Biti bezvoljan u društvu, čamiti sam, biti beskoristan.

Nemoj gljivit sam doma, izađi van. Ak si loše volje, nemoj tu gljivit nego idi doma.