gorkić

bočica žestokog pića kakve alkići kupuju na blagajnama dućana

Jedan gorkić, prosim, gospodična.