govnjara

kamion s cisternom koji se koristi za pražnjenje i transport tvorevina iz septičke jame

Moramo zvat govnjaru! Jama nam je puna!