hapiti

uloviti

Hapila ga je murija, sad je najebo.