hartavac

prljav čovjek

Koji hartavac iza mene u tramvaju!