hraćkati

pljuvati, isto što i hračkati

Prestani hraćkati, burki