hulja

arhaični izraz za nepoštenog čovjeka, prevaranta, izdajicu

frajer je hulja kakve nema. Huljo!!