iberšpant

prenapet, na rubu nervnog sloma, histerije

Ta ženska je totalno iberšpant, čuješ joj u glasu da je stalno na rubu suza.