ići na kurac

ići na živce

Ide mi na kurac što mu stalno moram ponavljati isto!