ikserice

noge iskrivljene prema unutra, u obliku slova X

Sve se jedva klate na tim visokim petama, izgledaju kao da imaju ikserice.