imati muda

biti hrabar

Treba imati muda za bandžidžamping.