izuvača

rakija koja izuva iz cipela

ufff je dobra ova izuvača