japanka

pikula veličinom puno manja od standardnih

Imam tri japanke.