Kad je bal, nek je maskenbal!

poslovica u značenju kad si se u nešto upustio, daj sve od sebe; pojačano u odnosu na standardno kad je bal, nek je bal.

Šta, sve ćemo naručiti? I tortu? -Kad je bal, nek je maskenbal.