Kad se magarac na krušku popne

Nekaj kaj se nebu nikad dogodilo

Dobil bum promaknuće. – Je je kad se magarac ne krušku popne.