ke

koji, kakav, kakva

Ke ludi tip, čo! Si vidila kako me pogledao?