kica

Baka od milja.

Vidimo se kod kice na ručku.