Kid

skraćeno za Kiddara (hrvatski MC, jedan od članova Dregermajster Crewa)

Slušam Kida i bogami kida.