kikice

vrsta ženske frizure, po repić sa svake strane glave

Kikice su spretna frizura za igru.