Kitensi

skraćeno za Exploding Kittens, igru s kartama

Ekipa je prešla s Una na Kitense. Kažu da je veći lom.