klimprati

nabadati po klaviru

Njihove kćeri klimpraju po celi dan, a mi to moramo slušati.